Keliavimas su gyvūnais

Vykstant į užsienį, nekomerciniais tikslais vežtis galima šunis, kates ir šeškus. Kartu pasiimti galima ne daugiau kaip 5 gyvūnus, išskyrus dalyvavimą tam tikruose renginiuose.

Gyvūnai augintiniai nekomerciniais tikslais gali keliauti su savininku (fiziniu asmeniu, kuris identifikavimo dokumente nurodytas kaip savininkas) arba įgaliotuoju asmeniu, kuris turi savininko rašytinį įgaliojimą nekomerciniais tikslais vežti gyvūną.

Šuns, katės ar šeško savininkas arba įgaliotas asmuo nekomerciniais tikslais vienos kelionės metu gali vežtis ne daugiau kaip 5 gyvūnus.

Daugiau gyvūnų galima vežtis, jeigu:

- gyvūnai augintiniai nekomerciniais tikslais vežami dalyvauti konkursuose, parodose, sporto renginiuose arba tokių renginių treniruotėse;

- savininkas arba įgaliotas asmuo pateikia rašytinį įrodymą, kad gyvūnai augintiniai yra registruoti kaip renginių dalyviai arba registruoti organizacijoje, kuri rengia tokius renginius;

- gyvūnai augintiniai yra vyresni nei šešių mėnesių.

Nekomercinio keliavimo su gyvūnais augintiniais (šunimis, katėmis ir šeškais) reikalavimai išdėstyti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 576/2013  dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais

 

Keliavimas ES

Keliavimas iš trečiųjų šalių

SVARBU!
Dėl palankaus pasiutligės ir kitų ligų statuso kai kurios šalys įvežamiems gyvūnams augintiniams gali taikyti griežtesnius nacionalinius reikalavimus, kuriuos galite rasti šalių informaciniuose tinklapiuose ar susisiekę su šalies ambasadomis.
Lentelėje pateikiama informaciniai tinklapiai:

Airija

Anglija

Baltarusija

Danija

Čekija

Austrija

Belgija

Islandija

Havajai

JAV

Estija

Ispanija

Italija

Graikija

Lenkija

Kanada

Kipras

Kroatija

Latvija

Prancūzija

Malta

Suomija

Norvegija

Olandija

Vokietija

Japonija

Švedija

Šveicarija

Ukraina

Rusija

Bulgarija

Brazilija

Naujoji
Zelandija

Singapūras

Serbija

Turkija

Gibraltaras

Borneo

Malaizija

Pietų
Afrikos
Respublika

Izraelis
(EN)(LT)

Vengrija

Pietų Korėja

Australija

 

Pagal VMVT informaciją